Thẻ: bảo tàng Cách Mạng Hà Nội

FaFilm Viet Nam

      Xem thêm: Các khách sạn tại Hà Nội   Rạp Fafilm Việt Nam là rạp chiếu bóng được hình thành và phát...

Ga Hà Nội

Ga Hà Nội – trước đây tên gọi là ga Hàng Cỏ do Pháp xây dựng và khánh thành năm 1902. Hơn một thế kỷ...

Bảo tàng Cách mạng

Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là nơi tái hiện lịch sử đấu tranh hàng trăm năm qua của nhân dân Việt Nam chống...