Tag: bảo tàng Cách mạng

Bảo tàng Cách mạng Thành phố

 Nằm trong hệ thống các công trình kiến trúc đẹp và nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM), Bảo tàng Tp.HCM tọa lạc...

Bảo tàng Cách mạng

Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là nơi tái hiện lịch sử đấu tranh hàng trăm năm qua của nhân dân Việt Nam chống...