Hội An – một chốn bình yên trong tâm tưởng, nơi ta trở về sau những ngày đã quá mệt với cuộc sống nhân sinh....