Không phải là “người anh hùng của khoảnh khắc” đó là những gì mà người ta nhận xét về Đinh Núp, một vị anh hùng...