Thẻ: bảo tàng an giang

Bảo tàng An Giang

Nhà bảo tàng tỉnh An Giang là nơi trưng bày các tài liệu, hiện vật và hình ảnh phản ánh lịch sử, văn hoá và...