Chào tất cả mọi người, cũng đã 1 tuần một tuần rồi chúng ta mới có dịp xem thêm các địa điểm món ngon không...