Nếu Việt Nam có món ăn quốc dân là Phở thì Úc cũng có một món ăn đặc trưng cho nền ẩm thực nơi đây...