Tag: bánh đậu xanh Hải Dương

Lễ hội Chùa Muống

Chùa Muống tên tự là Quang Khánh tự, trước Cách mạng thuộc xã Dưỡng Mông, tổng Phù Tải, nay ở tả ngạn sông Văn Úc,...

Lễ hội Đình Bầu

Hội Đình Bầu thuộc thôn Nhan Bầu là một vùng đất trù phú,  có truyền thống hiếu học. Thời phong kiến  thôn thường có nhiều...