Người dân miền Tây sông nước luôn gắn liền với tính cách giản dị, mộc mạc, chân chất và phóng ...