Những món bánh này là đặc trưng của xứ Huế và rất được du khách yêu thích. Ai đã ăn một lần thì không thể...