Tháng 5 hạ về, màu bằng lăng nhuộm tím mọi nẻo đường thủ đô. Bằng Lăng Tím là loài hoa chung ...