Một vĩ nhân đã từng nói : “Khi đi du lịch về, con người ta sẽ lớn lên và chắc chắn trái đất sẽ nhỏ...