Được mệnh danh là một trong Bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới mới, vịnh Hạ Long như niềm ...

Nằm ở khu vực trung tâm di sản, kỳ quan thiên thế giới Vịnh Hạ Long, cách cảng tàu du ...