Nếu một ngày bạn muốn tạm rời xa đất liền với những ồn ào, vội vã và muốn đắm mình ...

Những ai du lịch đến xứ biển đảo đẹp mê hồn Cô Tô đều không thể bỏ qua bãi biển ...