Tìm một địa điểm du lịch độc đáo không khó, nhưng đôi khi để đến được đó cũng không mấy ...