Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM là một trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ ...