Vào năm 1957, phóng viên John Dominis của tạp chí Life đã đến Tây Nguyên khám phá, tìm hiểu và ...