Tag: ảnh du lịch

Mùa sen nở tại Hà Nội

Nói đến Hà Nội người ta thường biết đến phố cổ và những hình ảnh về Hà Nội thân thương là thủ đô của Việt...