Tag: Ana Mandara Villas Đà Lạt

Đà Lạt xưa và nay

Bộ ảnh sẽ cho du khách thấy sự thay đổi qua năm tháng của tuyến tàu du lịch đi Trại Mát, chợ Đà Lạt và...