Đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu nằm ở phía Tây của thôn Tư Thế, được khởi dựng từ thời ...