Nàng là một nấm lùn chính hiệu và ham du lịch? Nàng đi rất nhiều nơi nhưng ít khi có ...