Tag: ẩm thực Yên Bái

Say lòng hương nếp Tú Lệ

Dù đã từng đến với núi rừng Tây Bắc nói chung và mảnh đất vùng cao Yên Bái nói riêng hay mới chỉ biết qua...