“Mưa lâm râm tan vào lòng đất – Mưa dịu hiền rót mật vào tim”. Những tháng cuối năm, trong ...