Là một tỉnh miền núi của nước ta, Hòa Bình không chỉ hấp dẫn du khách với núi non trùng ...