Nhắc đến huyện đảo Lý Sơn, người ta hình dung ra một chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian. ...

Nhắc đến huyện đảo Lý Sơn, người ta hình dung ra một chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian. ...

Những ngày hạ đến mang theo hương sắc hoa bàng vuông lung linh, dịu ngọt trên khắp đảo Lý Sơn. ...