Tag: A Pa Chải

Mốc 0 A Pa Chải

Mốc 0 nằm ở Ngã 3 biên giới Việt Nam – Lào -Trung Quốc thuộc xã Xín Thầu – Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Lên...