Bên cạnh Vịnh Xuân Đài thơ mộng, Phú Yên còn sở hữu một vùng vịnh với non nước hữu tình chẳng hề kém cạnh có...