Ước mơ du lịch là điều nhiều người hằng ấp ủ, thế nhưng bạn có biết: đây cũng là điều khiến nhiều người hối tiếc...