Đến Thụy Điển mà chưa trải nghiệm 4 mùa trong ngày tại thành phố Danderyd thì quả là thiếu sót ...