Những khối thạch nhũ xếp lên nhau tạo thành hình con tàu của cướp biển, ngôi nhà ma hay nhà rông… đã tạo nên nét...