Nhà hàng Hàng Dương Quán

CÁC LOẠI HẢI SẢN QUÝ HIẾM ĐẶC SẢN TẠI HÀNG DƯƠNG :

* Hải sản quý hiếm

* Cá Hô Vua Của Loài Cá Trang 1 , Trang 2

* Cá Chìa Vôi Nhà Bè

* Ốc Vòi Voi Trang 1 , Trang 2

* Cá Tầm

* Cá Hồi

* Cá Ngự

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.