Nghiêu Sơn Lĩnh

Nghiêu Sơn Lĩnh Cao bằng: Nhà Trần suy vong. Hồ Quý Ly cướp ngôi vua, lập ra nhà Hồ. Quý Ly có nhiều chính sách cải cách đất nước không hợp với lòng dân. Lòng dân đã ly tán, nay ly tán thêm. Phong kiến phương Bắc, nhà Minh lợi dụng điều đó cướp nước ta. Chúng đặt ách đô hộ tàn bạo. Chúng tiến chiếm Cao Bằng, đến đâu cướp phá tàn bạo, giết người, cướp của; nhân dân cả nước phẫn nộ, nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước. 

 

Nghiêu Sơn Lĩnh ngày nay là một nơi có phong cảnh hữu tình được nhiều người tìm đến tham quan, nhưng khi xưa là chiến trường của nghĩa quân Bế Khắc Thiệu chống lại 50.000 quân Minh.

Vị trí

Dãy núi Nghiêu Sơn Lĩnh nằm ở giao điểm của ba xã Hồng Việt, Hoàng Tung, Bế Triều, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

 

Xem thêm: Các khách sạn ở Cao Bằng

 

Đặc điểm

Nghiêu Sơn Lĩnh ngày trước là một dãy núi cây cối âm u rậm rạp, nằm bên bờ hữu ngạn sông Bằng. Dãy núi gồm hai ngọn núi cao là Khau Thước ở phía Đông và Khau Khiêu ở phía Tây. Chen giữa hai ngọn núi là những khe sâu, có dải đồi trải rộng đến thành Nà Lữ, địa thế rất hiểm trở.

Sau nhiều biến cố và sự kiện lịch sử, ngọn núi Khau Thước nay đã được đổi tên thành Khau Khắc Thiệu, nằm trong dãy núi Nghiêu Sơn Lĩnh sừng sững giữa lòng máng sông Bằng. Đến với Nghiêu Sơn Lĩnh ngày nay sẽ thấy còn hai đường lũy chính chạy dài hai phía quanh núi, chân thành rộng 15m, thành cao khoảng 5m.

Vẻ đẹp hùng vĩ của Nghiêu Sơn Lĩnh

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Cao Bằng

 

Lịch sử

Dãy núi Nghiêu Sơn Lĩnh không chỉ là một nơi phong cảnh hữu tình, mà còn gắn liền với lịch sử chống giặc phương Bắc. Khi nhà Trần suy vong, Hồ Quý Ly cướp ngôi vua rồi lập ra nhà Hồ nhưng vì có nhiều chính sách cải cách không hợp lòng dân nên không được nhân dân ủng hộ. Nhà Minh ở phương Bắc lợi dụng lòng dân ly tán, chiếm Cao Bằng, cướp phá tàn bạo.

Ở Cao Bằng khi đó có 2 hào trưởng là Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái cùng đứng ra tập hợp dân chúng trong vùng đánh giặc. Nông Đắc Thái giỏi việc cung nỏ, có đội quân hàng trăm người, bắn trăm phát trăm trúng. Bế Khắc Thiệu giỏi việc quân, được tôn làm chủ tướng, bàn và chọn dãy núi Nghiêu Sơn Lĩnh làm nơi đóng quân, khai phá vùng Phúc Tăng, Kỳ Chỉ làm hậu phương sản xuất lương thực nuôi quân. Nghĩa quân đã tập hợp được hàng nghìn trai tráng đánh giặc.

Bế Khắc Thiệu cho san núi Khau Thước để có mặt bằng dài gần 500m, rộng gần 100m để dựng nhà kiên cố làm nơi trú quân, luyện quân còn núi Khau Khiêu cao hơn làm tiền tiêu quan sát. Bế Khắc Thiệu nhiều lần đem quân vây thành Nà Lữ, quân Minh trốn về Mộc Mã nay là thành phố Cao Bằng. Sau đó quân Minh vây thành Khau Thước, bị đội cung nỏ của Nông Bắc Thái bắn diệt. Bế Khắc Thiệu còn cho lập các làng chiến đấu làm nơi giấu lương thực, trâu bò tránh bị quân Minh cướp bóc vì thiếu lương ăn, đồng thời đưa phụ nữ, người già, trẻ em vào làng, cắt đặt dân quân bảo vệ hàng ngày.

Non nước sơn thủy hữu tình nơi đây

 

Nhà Minh cho tăng quân lên 50.000 người trở lại chiếm thành Nà Lữ nhưng vì thiếu lương thực nên xin đàm phán với Khắc Thiệu và bị từ chối. Một đêm cuối thu năm 1426, tướng nhà Minh là Trình Dương do kẻ gian dẫn đường, đem đại quân từ thành Nà Lữ, vượt qua Kẻ Chẵng, Roỏng Nguổc men theo chân núi phía Tây của Khau Khiêu, tiến vào thung lũng Nà Khuổi, với ý định đánh tập hậu vào doanh trại nghĩa quân ở Khau Thước.

 

Xem thêm: Các tour du lịch đến Cao Bằng

 

Tuy nhiên, kế hoạch bị nghĩa quân phát hiện và mai phục đánh úp trở lại. Tướng Trình Dương bị thương, quân Minh bỏ thành Nà Lữ trốn hết về nước. Bế Khắc Thiệu xưng làm Châu Mục cai quản miền đất Cao Bằng, Nông Đắc Thái được coi việc quân.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.