Lễ rước nước sông Hồng

Cứ 5 năm một lần, từ ngày mùng 2/2 đến 10/2 âm lịch, người dân làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức lễ rước nước long trọng từ giữa sông Hồng về đình tế lễ. Nước được lấy từ giữa ngã ba sông, sau khi rước về sẽ được lưu tại đình trong vòng 5 năm…

 

Lễ hội diễn ra trang nghiêm – Ảnh: sưu tầm

 

Kiệu đức thánh cả đức thánh Uy Đô đại vương Trần Linh Lang – Ảnh: sưu tầm

 

Xem thêm: Các tour du lịch hấp dẫn tại Hà Nội

 

Lễ hội rước nước của người dân làng Nhật Tân thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ của người dân với vua Linh Lang – vị vua thời Trần có công dẹp giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

 

Kiệu của các quan theo sau – Ảnh: sưu tầm

 

Rộn rã múa rồng – Ảnh: sưu tầm

 

 

Người dân dọn mâm cung trước cửa nhà – Ảnh: sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn giá ưu đãi tại Tây Hồ

 

Trước kia lễ hội diễn ra từ ngày mùng 2/2 đến 10/2 âm lịch hàng năm nhưng nay đã được rút gọn lại trong vòng 3 ngày, từ mùng 8-10/2 âm lịch. Cứ 5 năm một lần, làng lại tổ chức lễ rước nước long trọng từ giữa sông Hồng về đình tế lễ. Nước được lấy từ giữa ngã ba sông, được lưu tại đình trong vòng 5 năm. Hàng năm, cứ vào ngày 2/2 âm lịch (lễ đản thần) và ngày 8/8 âm lịch (lễ kị thần), người dân lại tới đình lấy nước này dâng lên thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an.

 

Thời tiết có vẻ âm u – Ảnh: sưu tầm

  

Nhưng không vì thế mà bị cản trở – Ảnh: sưu tầm

 

Kiệu rước nước được các cô gái đưa ra bờ sông Hồng – Ảnh: sưu tầm

 

Trước kia lễ hội diễn ra từ ngày mùng 2/2 đến 10/2 âm lịch hàng năm nhưng nay đã được rút gọn lại trong vòng 3 ngày, từ mùng 8-10/2 âm lịch. Hàng năm, cứ vào ngày 2/2 âm lịch (lễ đản thần) và ngày 8/8 âm lịch (lễ kị thần), người dân lại tới đình lấy nước này dâng lên thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an. 

 

Lễ cúng ngoài trời – Ảnh: sưu tầm

 

 

Thành khẩn kính bái – Ảnh: sưu tầm

 

Lễ hội rước nước của người dân làng Nhật Tân thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ của người dân với vua Linh Lang – vị vua thời Trần có công dẹp giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồ tế lễ xin nước về dâng thành hoàng làng – Ảnh: sưu tầm

 

Lễ khấn thủy tề, hà bá, thần sông để xin nước – Ảnh: sưu tầm

 

Trước kia lễ hội diễn ra từ ngày mùng 2/2 đến 10/2 âm lịch hàng năm nhưng nay đã được rút gọn lại trong vòng 3 ngày, từ mùng 8-10/2 âm lịch. Cứ 5 năm một lần, làng lại tổ chức lễ rước nước long trọng từ giữa sông Hồng về đình tế lễ. Nước được lấy từ giữa ngã ba sông, được lưu tại đình trong vòng 5 năm. Hàng năm, cứ vào ngày 2/2 âm lịch (lễ đản thần) và ngày 8/8 âm lịch (lễ kị thần), người dân lại tới đình lấy nước này dâng lên thành hoàng làng, cầu mong quốc thái dân an.
 
 

Rước nước từ sông Hồng – Ảnh: sưu tầm

 

Nước được lấy đầy lọ sứ, đồng thời được nhỏ một ít nước “thiêng” – Ảnh: sưu tầm

 

Và được đưa lên bờ để dâng lên đức thánh cả tại đình Nhật Tân – Ảnh: sưu tầm

 

 

Cẩn thận khiêng về – Ảnh: sưu tầm

 

Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng Ban Văn hóa thông tin phường Nhật Tân – cho biết: lễ hội năm nay có 2.300 người trực tiếp tham gia đoàn rước với 9 kiệu. Ngày 11/2 âm lịch, lễ tạ ơn thần sẽ kết thúc đại lễ rước nước đình Nhật Tân.

 

Đoàn người rước nước trở về – Ảnh: sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội
 

Đã về đến đình làng – Ảnh: sưu tầm

 

Xem thêm: Khách sạn giá tốt tại Hà Nội

 
Lễ hội rước nước của người dân Tứ Liên là sự thể hiện lòng tôn kính của người dân địa phương với Thánh. Lễ rước nước được tổ chức thay phiên nhau định kỳ với các đình làng ven sông sồng của Quận Tây Hồ như Nhật Tân, Quảng Bá…
Kinhnghiemditour.vn – Nguồn: Tổng hợp

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.