Học viện cảnh sát nhân dân

Ngày 15 tháng 5 năm 1968, trường Cảnh sát Nhân dân được thành lập với tiền thân là khoa Cảnh sát của trường Công an Trung ương. Thời điểm đó, trường có chức năng đào tạo bậc trung học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân. Học viên tốt nghiệp thành hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Ngày 15/5/1968 trở thành ngày truyền thống của Học viện Cảnh sát Nhân dân ngày nay.

 

Ngày 27 tháng 11 năm 1976, trường Cảnh sát Nhân dân được nâng cấp thành trường đại học và có tên mới là Trường Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân. Trường vừa đào tạo bậc trung học, vừa đào tạo bậc đại học.

 

Ngày 24 tháng 5 năm 1992, trường được giao nhiệm vụ đào tạo bậc sau đại học.

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2001, trường mang tên hiện nay – Học viện Cảnh sát Nhân dân.

 

Học viện Cảnh sát Nhân dân là một trong hai trường đào tạo hàng đầu của Công an Nhân dân Việt Nam, đào tạo những sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát. Học viện cảnh sát Nhân dân trước đây trực tiếp thuộc Bộ Công an. Tương đương với các Vụ, Văn phòng Bộ, Tổng cục… Sau tiến trình đổi mới tổ chức nay trực thuộc Tổng Cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an. Tương đương với các cục, CA các tỉnh địa phương.

 

https://cdn.sudospaces.com/kinhnghiemditour-com/home/knditour/web/kinhnghiemditour.com/public_html/2020/01/anh-003.jpg

Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Hưng Yên

 

https://cdn.sudospaces.com/kinhnghiemditour-com/home/knditour/web/kinhnghiemditour.com/public_html/2020/01/dieulenh.jpg

 

https://cdn.sudospaces.com/kinhnghiemditour-com/home/knditour/web/kinhnghiemditour.com/public_html/2020/01/dieulenh_530_2.jpg

 

 

Tác giả: Duy Quý
Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *