Hồ Vị Xuyên

Bên bờ hồ Vị Xuyên của Thành phố là Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được đặt trước Nhà hát 3/2.
Mộ cụ Trần Tế Xương được xây bên Hồ Vị Xuyên vào cuối năm 1977, do Công ty xây lắp công nghiệp tỉnh Hà Nam Ninh tài trợ. Kiến trúc ngôi mộ do họa sỹ Vũ Dũng, Ty Văn hóa Hà Nam Ninh (cũ) vẽ kiểu và trực tiếp giám sát việc tạc bia và đài hương. Bia là một tấm đá đặt nằm nghiêng trên mặt mộ, khắc tên nhà thơ./.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.