Ga Sài Gòn

Từ sau ngày giải phóng Sài Gòn (30/4/1975), Đường sắt Việt Nam tiếp thu toàn bộ hệ thống Đường sắt Sài Gòn – Đông Hà. Ga Sài Gòn hành khách và Ga Sài Gòn hàng hóa là 2 ga lớn của Hỏa xa Việt Nam (chế dộ cũ).

Tháng 11 năm 1976 chuyến tàu thông xe kỹ thuật xuất phát từ Ga Sài Gòn hành khách đi Hà Nội.

Tháng 4 năm 1977 tàu khách thống nhất Sài Gòn – Hà Nội chính thức hoạt động ( kỷ niệm 02 năm ngày giải phóng Miền Nam).

Từ năm 1977 đến 1980 thời kỳ đầy tự hào của ngành Đường sắt Việt Nam về công trình phục hồi đường sắt xuyên Việt nối liền Sài Gòn với Thủ đô Hà Nội sau hơn 30 năm gián đoạn.

Ga Sài Gòn hành khách được mang tên là GA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ở trung tâm thành phố.

Năm 1980 thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mọi hoạt động của Ga Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển ra Ga Bình Triệu.

Tháng 4 năm 1983, sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản Ga Sài Gòn mới (trên diện tích của Ga Hòa Hưng cũ). Sau đó được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép, ngày 26 tháng 10 năm 1983 chuyển việc bán vé và đón khách đi tàu từ Ga Bình Triệu về Ga Sài Gòn vào ngày 01 tháng 11 năm 1983.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.