Ga Hải Phòng

Ga Hải Phòng khai thác hệ thống đường sắt tại nhà ga và hệ thống đường sắt trong Cảng Hải Phòng, Cảng Chùa Vẽ, Cảng Viconsip. Năng lực vận tải hành khách tổ chức chạy từ 6 đến 8 đôi tàu nhanh tuyến Hà Nội – Hải Phòng đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển hành khách bằng các toa xe ngồi cứng, ngồi mền, toa xe 2 tầng có điều hoà nhiệt độ. Năng lực vận tải hàng hoá đáp ứng thường xuyên từ 3000 đến 4000 tấn xếp, 2000 đến 3000 tấn dỡ/ngày ,bằng các toa xe có mui (GG)trọng tải từ 25 đến 36 tấn, toa xe không mui thành cao (HH) trọng tải từ 25 đến 40 tấn, toa xe không mui thành thấp (NN) trọng tải từ 25 đến 35 tấn, toa xe xitec (PP) trọng tải từ 25 đến 35 tấn, toa xe thành thấp (MVT) trọng tải 50 tấn, toa xe chuyên dùng vận chuyển container (M cd) trọng tải từ 25 đến 35 tấn

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hải Phòng

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.