Ga Chợ Tía

Tác nghiệp: tránh vượt tàu. Theo đúng biểu đồ chạy tàu hiện tại, tàu SE20 sẽ tránh tàu TN1 tại đây.
Ga bên: hướng Bắc Thường Tín, hướng Nam Phú Xuyên
Công lệnh tốc độ:
– Thường Tín (km17+400) – Km22: 70 km/h
– Km22 – Chợ Tía: 80 km/h
– Chợ Tía – Phú Xuyên (Km33+340): 80 km/h
Thông qua ga trên đường chính đạt 60 km/h, đường nhánh 15 km/h

Tác giả: Tú Cao
Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.
Tú Cao
Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.