Đình Vạn Phúc

Đình này được xây dựng trên nền đất xưa thuộc làng Vạn Phúc, tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận. Đình này còn có tên là Vạn bảo, gọi theo tên một trại ở đây.

 

Nay đình Vạn Phúc nằm trong một ngõ nhỏ thuộc phố Đội Cấn, quận Ba Đình. Đình thờ Linh Lang Đại vương là hoàng tử Hoằng Chân, người tướng giỏi đã có công chống giặc Tống (năm 1077) ở trận sông Cầu (sông Như Nguyệt). Hội đìnhVạn Phúc vào ngày 10 tháng Hai âm lịch. Đình Vạn Phúc có cỗ kiệu đặc biệt, to và có thể tháo rời cất vào hòm khi đã rước xong. Tại đình này còn chiếc trống lớn nhất ở Hà Nội, mỗi mặt trống phải căng cả cỗ da của con trâu mộng và khi đánh, dân “Thập tam trại” đều nghe thấy. Đình được công nhận di tích lịch sử – văn hóa năm 1992.

Kinhnghiemditour.vn – Nguồn: tổng hợp

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.