Đình Tu Hoàng

Đình được xây dựng để thờ Thành hoàng là Lý Nam Đế, ông là người lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập cho đất nước sau hơn 500 năm bị đô hộ và đặt tên nước là Vạn Xuân ở thế kỷ thứ VI.

Phương đình hình vuông, kiểu chồng diêm, 8 mái.

Hai bên phương đình là 2 dãy nhà tả hữu mạc, mỗi bên 5 gian mái lợp ngói Tây.

Đại đình bố cục hình chuôi vồ có tiền tế và hậu cung. Tiền tế có 3 gian 2 chái, vì kèo thượng rường hạ bẩy và thượng rường hạ kẻ. Hậu cung có 3 gian. Nghệ thuật trang trí thế kỷ XIX và XX.

Hiện tại đình còn 10 đạo sắc phong, 1 sắc của thời Lê và 9 đạo thời Nguyễn, 1 bản sao sự tích Tiền Lý Nam Đế bằng chữ Hán, 1 bộ lỗ 8 chiếc, hương án, long ngai, sập thờ, kiệu bát cống, 1 bia, 1 bài vị với dòng chữ “Quốc Vương Thiên Tử” Lý Nam Đế, …

Đình được công nhận di tích lịch sử – văn hóa năm 1990.

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.