Đền Trung Nha

Thành hoàng của làng là tướng Trần Công Tích có công đánh giặc Tống lập đồn ở Nghĩa Đô, được phong là Thượng đẳng Phúc thần, Đương cảnh Thành hoàng… đại vương. Hai bà Hồng Nương, Quế Nương là vợ được Trần Công Tích giao cho việc cơm nước, lo binh lương cho quân đội, nên ở đây có tục nấu cơm thi.

 

Đền Trung Nha

Đền Trung Nha – Ảnh: Sưu tầm

Xem thêm: Các khách sạn giá ưu đãi tại Hà Nội

 

Trong đền còn thờ ông bà Lê Nghiêm và Nguyễn Thị Minh là bố mẹ của hai bà Hồng Nương và Quế Nương. Đền có 2 nếp nhà hình chữ Nhị. Nếp ngoài 2 gian 2 chái vì kèo quá giang, có 2 trụ biểu, đỉnh trụ hình trái giành, 2 đầu hồi có 2 ông quan đứng canh. Cửa vào kiểu bức bàn, có bức đại tự “Mỹ tục khả phong”.

 

Đền Trung NhaLễ hội Đền Trung Nha – Ảnh: Sưu tầm

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

 

Hậu cung cũng 3 gian vì kèo quá giang, trên cao có bức “Bình Tống hưng Lê”. Hậu cung đặt ngai, hai bên là tượng 2 bà, bên phải và bên trái là bàn thờ các quan phụ tá của ông và 2 bà cùng thần mẫu của 2 bà.

 

Đền Trung NhaCận cảnh Đền Trung Nha – Ảnh: Sưu tầm

Xem thêm: Các tour du lịch Hà Nội

 

Lễ hội hàng năm vào ngày sinh và ngày hóa của ông bà, ngày sinh của ông là ngày 10 tháng 10, ngày sinh của 2 bà vào ngày 3 tháng 3; ngày hóa của ông là ngày 2 tháng 8, ngày hóa của 2 bà vào ngày 25 tháng 11.

 

Hội thổi cơm thi vào ngày 4 tháng 1. Lễ rước ngai đặt trên kiệu đưa ông và 2 bà ra Quan Nhân.

 

 Kinhnghiemditour.vn – Nguồn: tổng hợp

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.