Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  • Thành lập ngày 12/10/1956 với tên gọi Đại học Nông Lâm Hà Nội rồi Học viện Nông Lâm Hà Nội (1958), trường gồm 2 khoa chủ chốt là Nông học và Lâm học.
  • Theo quyết định 127/CP ngày 19/08/1964 của Thủ tướng Chính phủ, tách Học viện Nông lâm Hà Nội thành 2 trường độc lập là: Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Trường đại học Lâm nghiệp được thành lập trên cơ sở khoa Lâm học và tổ cơ khí lâm nghiệp của Học viện Nông Lâm Hà Nội.

    Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội

  • Sau khi thành lập, trường đào tạo gồm 3 ngành chính: Lâm nghiệp, Kinh tế, Công nghiệp rừng. Thời kỳ đầu thành lập, do đất nước còn chiến tranh nên cơ sở ban đầu của trường đặt tại Đông triều – Quảng Ninh.

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Quảng Ninh

 

  • Tháng 5/1985 trường chuyển về cơ sở tại Xuân Mai – Hà Nội, xây dựng và phát triển cho tới nay.
  • Năm 1995 thực hiện chủ trương mở rộng đào tạo của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT) trường mở rộng thêm quy mô đào tạo, các ngành nghề mới và thành lập các khoa: Lâm học (tiền thân là khoa Lâm nghiệp), Quản lý tài nguyên rừng và môi trường (tiền thân là khoa Lâm nghiệp), Chế biến lâm sản (tiền thân là khoa công nghiệp rừng), Công nghiệp phát triển nông thôn (tiền thân là khoa công nghiệp rừng), Quản trị kinh doanh.
  • Năm 2008 trường thành lập cơ sở 2 tại thị trấn Tràng Bom tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Lâm nghiệp số 2 tại Đồng Nai.
Tác giả: Duy Quý
Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *