Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y

Cửa khẩu này hiện đang được xây dựng, lượng khách, hàng hoá, phương tiên qua lại cặp cửa khẩu này (Việt Nam – Lào) ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi VN hỗ trợ Lào làm con đường 18B đi từ cửa khẩu Bờ Y đến Attapư (Lào).

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Kon Tum

Từ Kon Tum lên Cửa khẩu quốc tế Bờ Y gấn 80km, đường đi rât tốt, nếu qua cửa khẩu Bờ Y sang đất Lào là cửa khẩu Phu Cưa. Từ cửa khẩu Phu Cưa đi về Thị xã Attapư, tỉnh Attapư của Lào khoảng 110km theo QL 18B được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Việt Nam (hoàn thành từ năm 2005) và nếu đi tiếp thì khoảng 200km nữa là đến tỉnh Păk Xế, tại đây có cửa khẩu giữa Lào và Thái Lan giáp với tỉnh U Bon của Thái Lan. Muốn đi Viêng Chăn thì cứ QL 18B là sẽ đến Viêng Chăn

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.