Chùa Thanh Lương

Còn tên chữ là “An Khánh Tự” hay “Hộ Quốc Tự”. Tương truyền, chùa này do chính Linh Lang Đại Vương, hoàng tử con vua Lý Thánh Tông (những năm 1054 – 1058) đã xây ở đây. Đến thế kỷ XVI, Mạc cướp ngôi Lê, vua Lê phải đến đây lánh nạn, Vua Lê đi quân Mạc đến phá chùa. Đến đời Lê Trung Hưng, chùa lại được xây dựng to đẹp hơn với tên mới là “Hộ Quốc” thay tên cũ An Khánh. Chùa trùng tu năm 1919. Hiện vật, tượng Phạt của chùa là di sản Hậu Lê để lại. Chùa đã được xếp hạng năm 1990.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.