Chùa Giác Hải – Hồ Chí Minh

Chùa tọa lạc ở số 345/45 đường Hùng Vương, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Năm 1887, bà Trần Thị Liễu cất ngôi chùa nhỏ có tên Giác Sơn và cúng cho Hòa thượng Hoằng Ân.

 

Chùa Giác Hải

Chùa Giác Hải

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hồ Chí Minh

Chùa tọa lạc ở số 345/45 đường Hùng Vương, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.8752861. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 

Chùa được dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Năm 1887, bà Trần Thị Liễu cất ngôi chùa nhỏ có tên Giác Sơn và cúng cho Hòa thượng Hoằng Ân. Hòa thượng Hoằng Ân cử đệ tử là ngài Từ Phong về trụ trì chùa, đổi tên chùa là Giác Hải. Hòa thượng Từ Phong là một giảng sư danh tiếng của Phật giáo ở miền Nam, tổng số tự viện các nơi cúng cho ngài khoảng 20 ngôi.

 

Chùa đã được trùng tu nhiều lần, gần đây vào các năm 1991, 1995, 1997. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Chùa còn giữ những pho tượng gỗ cổ như bộ tượng Ngũ Hiền (tượng đức Phật Thích Ca và bốn vị Bồ tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền), tượng Cửu Long…

 

Ở khu vực chùa có nhiều cơ sở tạc tượng chư Phật, Bồ tát nổi tiếng ở thành phố.

 

Xem thêm: Khách sạn giá tốt tại Hồ Chí Minh

 

Nguồn: Tổng hợp

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.