Làng bích họa “mới toanh” nằm tại đảo An Bình (thường được gọi là đảo bé) – Lý Sơn đã chính thức “soán ngôi” độc...