Danh mục: Du lịch Ninh Bình

Lễ hội đền Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ – người đã chiêu dân khai hoang lấn biển lập ra huyện Kim Sơn (núi vàng) của Ninh Bình và Tiền Hải...