Danh mục: Du lịch Hà Nội

Học viện cảnh sát nhân dân

Ngày 15 tháng 5 năm 1968, trường Cảnh sát Nhân dân được thành lập với tiền thân là khoa Cảnh sát của trường Công an...

Học viện Quân y

Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, vừa chiến đấu, vừa giảng dạy, học tập cán bộ, học viên Nhà...

Học viện Tài chính

Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học...

Đại học nông nghiệp Hà nội

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 12 tháng 10 năm 1956, với tên gọi đầu tiên là Trường Đại...

ĐH Y Hà Nội

Tiền thân của trường là Ecole de Médecine de l’Indochine (Trường Y khoa Đông Dương) do Pháp thành lập năm 1902. Trường đặt tại Hà...

Hội làng Yên Thái

Phường cổ Yên Thái là vùng có nhiều danh tích nổi tiếng, tuy nay cái còn, cái mất nhưng đều được lưu trong sử sách,...