Ngoài những hồ quen thuộc như hồ Tây, hồ Ba Bể… gần đây nhiều điểm đến khác cũng dần được biết đến như hồ nước...