Cảng Cửa Lò Nghệ An

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào là -7,5m, cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được là 10.000 DWT. Đường vào cảng Bến Thủy dài 27km, độ sâu -2,5m, chế độ bán nhật triều, chênh lệch bình quân 2m. Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào là -4,5 m, cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được là 1,500 DWT. Tổng diện tích mặt bằng cảng 227.800 m2, bao gồm 19.000 m2 kho (kho CFS 3.000 m2) và 180.500 m2 bãi (bãi chứa container 17.930 m2, bồn 6.500 m3), tổng sức chứa là 800.000 MT.

 

 

 

Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Nghệ An

 

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.